ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ-ਪੁਸਤਕਾਂ

♣ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ।
♣ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕਡ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
♣ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਡ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਸਜਾ ਸਕੇ।
♣ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ।
♣ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ।
♣ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
– ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
♣ਚੰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਡ਼੍ਹਣਾ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
– ਡੈਸਟਰੀਜ਼
♣ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਥੋਰੀਓ
♣ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਤ ਕੌਡ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਿਆਨ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
– ਰਿਚਰਡ ਡੀ ਬਰੀ
♣ਬਿਨਾ ਜਾਂਗਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
– ਵਾਲਟੇਅਰ
♣ਅਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
– ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲਡ਼ੀ
♣ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਡ਼੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
– ਅਫਲਾਤੂਨ
♣ਕਾਨੂੰਨ, ਥਾਣੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਉੱਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
♣ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਿਰੀ ਪੁਸਤਾਕਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
– ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲਡ਼ੀ
♣ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੌਕ।
– ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਜਾਹਨਸਨ