ਉਦਾਸ ਨ ਹੋ – Sahir Ludhianvi

ਮੇਰੇ ਨਦੀਮ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਉਦਾਸ ਨ ਹੋ
ਕਠਿਨ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜਿਲ ਮਗਰ ਉਦਾਸ ਨ ਹੋ

ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੇ ਚੱਟਾਨੇਂ ਖੜੀ ਰਹੇਂ ਲੇਕਿਨ
ਜੋ ਚਲ ਨਿਕਲੇ ਹੈਂ ਦਰੀਯਾ ਤੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਤੇ
ਹਵਾਏਂ ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਟਕਰਾਏਂ ਆਂਧੀਯਾਂ ਬਨਕਰ
ਮਗਰ ਘਟਾਓਂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਦੀਮ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ……

ਹਰ ਏਕ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲੇਂ ਹੈਂ ਮਗਰ
ਹਰ ਏਕ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਰਾਦੋਂ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਤੀ ਹੈ
ਹਜਾਰੋਂ ਚਾਂਦ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕਾ ਖੂਨ ਹੋਤਾ ਹੈ
ਤਬ ਏਕ ਸੁਬਹ ਫ਼ਿਜਾਓਂ ਪੇ ਮੁਸਕੁਰਾਤੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਦੀਮ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ……

ਜੋ ਅਪਨੇ ਖੂਨ ਕੋ ਪਾਨੀ ਬਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ
ਵੋ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਨਯਾ ਰੰਗ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ
ਜੋ ਰਾਸਤੇ ਕੇ ਅੰਧੇਰੋਂ ਸੇ ਹਾਰ ਜਾਤੇ ਹੈਂ
ਵੋ ਮੰਜਿਲੋਂ ਕੇ ਉਜਾਲੇ ਕੋ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਦੀਮ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ……

(ਪਰਚਮ=ਝੰਡੇ)