ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਨੱਚੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਪਵੇ ਦੁੱਖ, ਰੋਵੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਸੱਥਾਂ ਕਰਨ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗੇ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਹਿਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਥੱਲੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਪੰਜਾਬ
ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ

-ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ