ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾ ਇਕ #ਨਾਰ ਲਈ

ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾ ਇਕ #ਨਾਰ ਲਈ
#ਰੱਬ ਜਹੇ #ਯਾਰਾ ਨੂੰ …..

#ਕਮਲੀਏ #ੳੁਂਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਪਾਉਣ ਲੲੀ ਇਹੋ ਜੇ #ਦਿਲਦਾਰਾ ਨੂੰ