ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ ਤੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਨਾਂ ਰਹੇ – Mahi

ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ ਤੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਨਾਂ ਰਹੇ
ਤੂੰ ਚਾਂਹੇ ਜਿਸੇ ਉਸ ਸੇ ਤੇਰੀ ਦੂਰੀ ਨਾਂ ਰਹੇ…….
ਖੁਸੀਓ ਕੇ ਇਤਨੇ ਫ਼ੂਲ ਖਿਲੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇ
ਕਿ ਹਮਾਂਰੀ ਯਾਂਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਜਰੂਰੀ ਨਾਂ ਰਹੇ……….
ਆਪਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕੋ ਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਾ ਖਿਤਾਬ ਦੂ………