ਜੰਜ

ਜੰਜ ਉਤਰੀ
ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਵੇਖਣ ਚੜ੍ਹ, ਬਿਨੇਰੇ

ਮਿਲਨੀ ਹੋਈ
ਕੋਰੇ ਰੇਝੇ ਵਿਛਾਏ
ਛੰਦ ਪਾ, ਬੰਨ੍ਹੀ ਜੰਜ

ਸੋਚਣ ਜਾਂਜੀ
ਸੁਹਣਾਂ ਛੰਦ ਹੀ ਪਾ
ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੀ ਛੁਡਾ

-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ