ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ ਬਨਾਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ- Majrooh Sultanpuri

ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ ਬਨਾਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ
ਖੁਦ ਨਾਚਤੀ ਹੈਂ ਸਬਕੋ ਨਚਾਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ
ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ …
ਬੂੜ੍ਹਾ ਚਲਾਏ ਠੇਲੇ ਕੋ ਫਾਕੋਂ ਸੇ ਝੂਲ ਕੇ
ਬੱਚਾ ਉਠਾਏ ਬੋਝ ਖਿਲੌਨੋਂ ਕੋ ਭੂਲ ਕੇ
( ਦੇਖਾ ਨ ਜਾਏ ਜੋ ) ਸੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ
ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ …

ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਚੇਹਰੇ ਪੇ ਮਲ ਕੇ ਜਿਗਰ ਕਾ ਖ਼ੂੰ
ਦਨੀਯਾ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਇਨ੍ਹੇਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੋ ਯੇ ਕਹੂੰ
ਕੋਠੇ ਪੇ ਬੈਠ ਆਂਖ ਲੜਾਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ
ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ …

ਕਹਤਾ ਥਾ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਕਿ ਰਖਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ
ਰੋਟੀ ਕੋ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਬੇਖ਼ਬਰ
( ਅਕਸਰ ਤੋ ਆਦਮੀ ਕੋ ) ਖਾਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ
ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ …

ਤੁਝਕੋ ਪਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂ ਮੈਂ ਜਾਨ-ਏ-ਮਨ
ਕਯੂੰ ਚਾਂਦ ਪਰ ਪਹੁੰਚਨੇ ਕੀ ਇਨਸਾਂ ਕੋ ਹੈ ਲਗਨ
( ਇਨਸਾਂ ਕੋ ਚਾਂਦ ਮੇਂ ) ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈਂ ਰੋਟੀਯਾਂ
ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੋ …