ਨਫਰਤ ਲੱਖ ਮਿਲੀ

ਨਫਰਤ ਲੱਖ ਮਿਲੀ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗੲੀ

ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਹਰ ਸਖਸ ਹੱਸਦਾ

ਵੇਖਿਅਾ ੲਿਕ ਮੈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ੲਿਜਾਜਤ ਨਾ ਮਿਲੀ