ਨਰੇਸ਼ !

ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਲਾਚਾਰੀ ਏ !
ਮੇਰੀ ਹਰ ਸੱਧਰ ਓਹਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰੀ ਏ !

ਨਰੇਸ਼ !