ਨਿਗਾਹ-ਏ-ਸਾਕੀ-ਏ-ਨਾਮਹਰਬਾਂ – Majrooh Sultanpuri

ਨਿਗਾਹ-ਏ-ਸਾਕੀ-ਏ-ਨਾਮਹਰਬਾਂ ਯੇ ਕਯਾ ਜਾਨੇ
ਕਿ ਟੂਟ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਖ਼ੁਦ ਦਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਪੈਮਾਨੇ

ਮਿਲੀ ਜਬ ਉਨਸੇ ਨਜ਼ਰ ਬਸ ਰਹਾ ਥਾ ਏਕ ਜਹਾਂ
ਹਟੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਥੇ ਵੀਰਾਨੇ

ਹਯਾਤ ਲਗ਼ਜ਼ਿਸ਼ੇ-ਪੈਹਮ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਕੀ
ਲਬੋਂ ਸੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਭੀ ਸਕੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਜਾਨੇ

ਵੋ ਤਕ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮੀਂ ਹੰਸ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਆਂਸੂ
ਵੋ ਸੁਨ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮੀਂ ਕਹ ਸਕੇ ਨ ਅਫ਼ਸਾਨੇ

ਯੇ ਆਗ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀ ਆਗ ਹੈ ਨਾਦਾਂ
ਚਿਰਾਗ਼ ਹੋ ਕੇ ਨ ਹੋ ਜਲ ਬੁਝੇਂਗੇ ਪਰਵਾਨੇ

ਫ਼ਰੇਬ-ਏ-ਸਾਕੀ-ਏ-ਮਹਫ਼ਿਲ ਨ ਪੂਛੀਯੇ ‘ਮਜਰੂਹ’
ਸ਼ਰਾਬ ਏਕ ਹੈ ਬਦਲੇ ਹੁਏ ਹੈਂ ਪੈਮਾਨੇ