ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ

ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਯੋ….!!!

ਪੇਗ Gh@ron…!!! ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਲਾ ਲਿਯੋ..!!!

ਬੋਲੀ ਚੱਕਵੀ pAadEo…!!! ਜੋ ਜਾਵੇ ਸੀਨਾ cHeErDi…..!!!

ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਏਓ ਚੁੰਨੀ MutiyAar ਦੀ…!!!!