ਮੇਰੇ ਮਨ

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ
ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਕਿ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ।

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ
ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਇਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਵੀ ਮੁਕ ਜਾਣਾ
ਦਸ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ …….

ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ
ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਸੱਚ ਕਵਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤਕ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ।

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ
ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਿਓ ਆਉਣਾ ।

ਸੱਚ ਕਵਾ ਤੂੰ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੋਏਂਗਾ ।

ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਉਂ ਜਿਦ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ …….

ਰਾਵਣ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ
ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ ।

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਲੇ ਪਏ ਨੇ ।

ਜਪ ਲੈ ਨਾਮ ਤੂੰ
ਜਪਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਏ ।

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ
ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਕਿ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ।