#ਯਾਰਾ ਨਾਲ #ਮੌਜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ

#ਯਾਰਾ ਨਾਲ #ਮੌਜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ,,$ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ #ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ___^^^^
#ਸਾਨੂੰ #ਮਾਣ#ਮਿੱਤਰੋ,,ਸਾਨੂੰ #ਪੱਟਣ #ਵਾਲੀ ਕੋਈ #ਜੰਮੀ ਹੀ ਨਹੀ___