ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ

ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ
#ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨੀ …
ਰੱਖ ਸਾਂਬ ਤੂੰ ‪#‎Attitude‬ ਆਪਣਾ,
#_ਮੁੰਡਾ_ਜਣੀ_ਖਣੀ ਵਲ #ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਨੀ#