ਲਬ ਪੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ- Sahir Ludhianvi

ਲਬ ਪੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਏਹਸਾਸ ਪੇ ਪਹਰਾ ਤੋ ਹੈ
ਫਿਰ ਭੀ ਅਹਲ-ਏ-ਦਿਲ ਕੋ ਅਹਵਾਲ-ਏ-ਬਸ਼ਰ ਕਹਨਾ ਤੋ ਹੈ

ਅਪਨੀ ਗ਼ੈਰਤ ਬੇਚ ਡਾਲੇਂ ਅਪਨਾ ਮਸਲਕ ਛੋੜ ਦੇਂ
ਰਹਨੁਮਾਓ ਮੇਂ ਭੀ ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਯੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋ ਹੈ

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਸਬ ਸੇ ਜਯਾਦਾ ਦਾਵਾ-ਏ-ਹੁੱਬ-ਏ-ਵਤਨ
ਆਜ ਉਨ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਹੁੱਬ-ਏ-ਵਤਨ ਰੁਸ੍ਵਾ ਤੋ ਹੈ

ਬੁਝ ਰਹੇ ਹੈਂ ਏਕ ਏਕ ਕਰ ਕੇ ਅਕੀਦੋਂ ਕੇ ਦਿਯੇ
ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਕਾ ਭੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੋ ਹੈ

ਝੂਠ ਕਯੂੰ ਬੋਲੇਂ ਫ਼ਰੋਗ਼-ਏ-ਮਸਲਹਤ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਯਾਰੀ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਂ ਮਰਨਾ ਤੋ ਹੈ