ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆੲਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆੲਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ੲਿਹ #ਫਲਸਫਾ ..

ੲਿੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਾ ਕਿ #ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ਼ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ … ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਾ ਕਿ #ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ੲਿੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ..