ਹਮ ਕੋ ਜੁਨੂੰ ਕਯਾ ਸਿਖਲਾਤੇ ਹੋ- Majrooh Sultanpuri

ਹਮ ਕੋ ਜੁਨੂੰ ਕਯਾ ਸਿਖਲਾਤੇ ਹੋ ਹਮ ਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਯਾਦਾ
ਚਾਕ ਕੀਯੇ ਹੈਂ ਹਮਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਚਾਕ ਗਰੇਬਾਂ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਯਾਦਾ

ਚਾਕ-ਏ-ਜਿਗਰ ਮੁਹਤਾਜ-ਏ-ਰਫ਼ੂ ਹੈ ਆਜ ਤੋ ਦਾਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਲਹੂ ਹੈ
ਏਕ ਮੌਸਮ ਥਾ ਹਮ ਕੋ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ-ਏ-ਬਹਾਰਾਂ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਯਾਦਾ

ਜਾਓ ਤੁਮ ਅਪਨੀ ਬਾਮ ਕੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਾਰੀ ਲਵੇਂ ਸ਼ਮੋਂ ਕੀ ਕਤਰ ਲੋ
ਜ਼ਖ਼ਮੋਂ ਕੇ ਮਹਰ-ਓ-ਮਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਚਿਰਾਗ਼ਾਂ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਯਾਦਾ

ਹਮ ਭੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਤਲ ਹੁਏ ਅੰਦ ਤੁਮ ਨੇ ਭੀ ਦੇਖਾ ਦੂਰ ਸੇ ਲੇਕਿਨ
ਯੇ ਨ ਸਮਝੇ ਹਮਕੋ ਹੁਆ ਹੈ ਜਾਨ ਕਾ ਨੁਕਸਾਂ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਯਾਦਾ

ਜ਼ੰਜੀਰ-ਓ-ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਤੁਮਨੇ ਤੋ ‘ਮਜਰੂਹ’ ਮਗਰ ਹਮ
ਕੂਚਾ-ਕੂਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਲਮ-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਯਾਦਾ

(ਆਲਮ-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਾਂ=ਕੈਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ)