ਗ਼ਜ਼ਲ

ਨਾ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ।
ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰ।
ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ,
ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਨਸਿਆ ਕਰ।
ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਕਰ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ,
ਤੂੰ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰ।
ਜੁਲਫ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਖਾਂ,
ਕਿ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਨਾ ਡਸਿਆ ਕਰ।
ਰਹਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ,
ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਸਾਥੋਂ ਵਸਿਆ ਕਰ।
ਹਾਸੇ ਰੱਖ ਛੁਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ,
ਸਭ ਦੁੱਖ ‘ਲਾਡੀ’ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਰ।

-ਲਾਡੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ