ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਸੀ
ਪਰ ਪੂਰਾ ੲਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋੲਿਅਾ
??