1k ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੋਲੀ

?1k ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੋਲੀ 1-2? ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋੲੇ c__ ..302/7
Area ‘ਚ Mittran ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੋੲੇ “C __
ਤੇਰੇ ਜਹੇ #Velly ਲੱਤਾ ਥੱਲੋ ਕੱਢੇ ਹੋੲੇ ਅਾ __
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ tu ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਓ #ਯਾਰਾ ਨੇ ਕਰ ਕੇ
ਛੱਡੇ Hoye aa