Bari bari barsi khattan gia c

Bari bari barsi khattan gia c
Bari bari barsi khattan gia c

ohh khatt ke ki liandaa

Khatt ke lianda pajama
oh bhangra tan sajda
je nache munde da mama