Dam Torr Jati Hai

Dam Torr Jati Hai Shikaayat Laboon
Pe Aa Kar
Jab Hairat Se Wo Kehta Hai, Mene
Kya Kiya ??
 

•°°•..•°°•.•°°•.•°°• .•°°•.•°°•.
       •♥• Preet •♥•