Ek Mout Hai Jis Ka Hum Waada Nahin Karte

Koi Nahin Le Payega Teri Jaga, Meri
Zindagi Mein

Ek Mout Hai Jis Ka Hum Waada
Nahin Karte…

 •°°•..•°°•.•°°•.•°°• .•°°•.•°°•.
       •♥• Preet •♥•