Ja viah karwa Lai jithe

Ja viah karwa Lai jithe ਦਿਲ

karda sathon mintan teriyan honiya ne.