Muhabbat

♥ Muhabbat Mard Ki

Zindagi Ka Mehz Ek
Waqiya Hai !!!
Aur Aurat Ki Zindagi Ki
Poori Dastaan !!! ♥

•°°•..•°°•.•°°•.•°°• .•°°•.•°°•.
    •♥•♥• Preet •♥•♥