Category: Punjabi Jokes

ਸਹਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰ

ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ! ਨਵੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਸਿਆਰ ! ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਛਾਪਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇਬਾਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਉੱਤੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ! ਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਸ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ...

Pati – Patni

ਪਤੀ: ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਵਾਂ ? ਪਤਨੀ: ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਕੱਲ ? ਪਤੀ: ਤੂੰ ਉਹੀ ਪਾ ਲਈਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆਂ ਪਤਨੀ: ਕੀ ? ਪਤੀ: ਕਲੇਸ਼...

ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ,

ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬਸ ‘ਚ ਖੜੀ ਸੀ, – ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਉਂ . ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, – ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ . ??? . . . ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ...