Category: Punjabi Sad Status

# ਨਬ੍ਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਲਿਖ

# ਨਬ੍ਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਰੋਗ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਰਜਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਹਕੀਮ ਦਾ ਯਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹੇ ਦਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ#...

ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ਼ ਕੇ

ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ਼ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣਗੇ ਜਰੂਰ___ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ ਹੰਜੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਣਗੇ ਜਰੂਰ___ ਅੱਜ ਕਹਿda ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੈ___ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖ਼ੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ…...